Νέα Υπηρεσία: Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος eShop Audit

Νέα Υπηρεσία: Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος eShop Audit

Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος eShop Audit

H MyeShopManager ανακοινώνει την παροχή της νέας υπηρεσίας eShop Audit, με την οποία αξιολογείται και βελτιώνεται η απόδοση ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η ομάδα του MyeShopManager με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και προώθηση ηλεκτρονικών καταστημάτων, ελέγχουν τεχνικά και επιχειρηματικά το eshop σας και σας προτείνουν βελτιώσεις οι οποίες αναμένεται να:

  • Βελτιώσουν τεχνικά τo eshop σας
  • Ανεβάσουν τo eshop σας στις μηχανές αναζήτησης
  • Αυξήσουν την επισκεψιμότητα του eshop σας και τους εν δυνάμει πελάτες σας
  • Βελτιώσουν την ευχρηστία και την εμπειρία του επισκέπτη / πελάτη σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα σας.

Η αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω της υπηρεσίας eShop Audit, προσφέρει:

  • Τεχνική Αξιολόγηση: Ενδελεχής έλεγχος του ηλεκτρονικού καταστήματος για τον εντοπισμό πιθανών τεχνικών αστοχιών και προβλημάτων που εμποδίζουν την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης (seo basic audit)
  • Έλεγχος περιεχομένου: Αξιολόγηση του περιεχομένου ώστε αυτά να είναι θελκτικό για τον επισκέπτη / πελάτη σας αλλά και φιλικό για τις μηχανές αναζήτησης.
  • Επιχειρηματική Αξιολόγηση / Ανάλυση Ανταγωνισμού: Σύγκριση του eshop σας με αυτές των ανταγωνιστών σας σε επίπεδο site και απόδοσης στις μηχανές αναζήτησης
  • Προτάσεις βελτίωσης: Καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση του eshop σας

Αξιολογήστε και Βελτιώστε το eshop σας με την υπηρεσία eShop Audit της MyeShopManager.

Η υπηρεσία eShop Audit προσφέρεται δωρεάν σε μικρά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια αναλυτικότερη παρουσίαση της υπηρεσίας eShop Audit.

Back to top