Επιδότηση ΕΣΠΑ για Κατασκευή eShop 2020

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM

Οι εταιρείες μπορούν να να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και να λάβουν επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM.

Η επιδότηση παρέχεται από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Ενδεικτικές δαπάνες λογισμικού (software) για τις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί η επιχείρηση

  • Ανάπτυξη και αναβάθµιση εταιρικής ιστοσελίδας (website) σε δύο γλώσσες
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop (χονδρικής ή λιανικής πώλησης)
  • Λογισμικό παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωµών για το e-shop
  • Εξειδικευμένο λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS, PMS)
  • Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών της επιχείρησης – CRM
  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Συµµετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με 50-65%:

  • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
  • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
Επιδότηση από 50% έως 65%

Ενδιαφέρεστε για Επιδότηση για e-shop;

Αν δραστηριοποιείστε ήδη στον κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης ή επιδότησης που παρέχονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια ενημέρωση στο 210 300 1564

Λάβετε ειδοποίηση στο email σας μόλις βγει η προκήρυξη

Back to top